בנק הפועלים ירושלים שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים בנק הפועלים ב ירושלים

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים ארמון הנציב, מס' הסניף:588, עולי הגרדום, מרכז מסחרי ארמון הנציב 1, ירושלים 93801

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, עולי הגרדום, מרכז מסחרי ארמון הנציב 1, ירושלים 93801

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים בית הכרם, מס' הסניף:694, מרכז מסחרי, רמת בית הכרם. רחוב אביזוהר 8, ירושלים 96267

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, מרכז מסחרי, רמת בית הכרם. רחוב אביזוהר 8, ירושלים 96267

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים גילה, מס' הסניף:585, הגננת פינת רום , ירושלים 93743

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, הגננת פינת רום , ירושלים 93743

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים ירושלים, אלזהרה 10, ירושלים 97200

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, אלזהרה 10, ירושלים 97200

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים ירושלים, רמב"ן 25

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, רמב"ן 25

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים ירושלים, פארן 13, ירושלים 97802

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, פארן 13, ירושלים 97802

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים רמות, מס' הסניף:538, גולדה מאיר 801, ירושלים 91233

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, גולדה מאיר 801, ירושלים 91233

בנק הפועלים שעות פתיחה, בנק הפועלים שערי העיר, מס' הסניף:698, בנין שערי העיר, רחוב יפו 216, ירושלים

חנות בנק הפועלים ב ירושלים, בנין שערי העיר, רחוב יפו 216, ירושלים